Väntorp

banner1

Vaccinering av hund och katt

Kattvacciner:

 • RCP/Tricat – Vaccin mot kattpest och kattsnuva (rhinotracheitvirus och calicivirus)
 • Ducat – Vaccin mot kattsnuva ( rhinotracheitvirus och calicivirus)

Vaccinationsintervall för katter

 • 8 veckors ålder: RCP/Tricat
 • 12 veckors ålder: RCP/Tricat
 • 1 års ålder: RCP/Tricat
 • Därefter årligen, vartannatår mot kattsnuva och vartannat år mot kattpest/kattsnuva

Om katten är äldre än 13 veckor krävs endast 1 vaccination för fullgott skydd i 1 år mot kattpest, dock krävs 2 vaccinationer med 4 veckor intervall för fullgott skydd mot kattsnuva och därefter årlig påfyllnad.

Hundvacciner:

 • DHPPi: Kombinationsvaccin mot valpsjuka, leverinflammation, parvo (hundpest) och kennelhosta
 • Pi: Vaccin mot kennelhosta
 • KC Vaccin mot kennelhosta och Bordertella bronchoseptica

Vaccinationsintervall för hundar

 • 8 veckors ålder – DHPPi
 • 12 veckors ålder – DHPPi
 • 1 års ålder – DHPPi
 • Därefter vaccination årligen mot kennelhosta (Pi/KC) och vartannat – vart tredje år med DHPPi

Övriga vacciner:

 • Rabies vaccin till katt/hund för resa inom EU (Krävs även EU-pass och ID-chip) Fylls på med 1 – 3 års intervall beroende på vaccin.
 • Leptospirosvaccin till hund rekommenderas vid resa utomlands. Kräver 2 vaccinationer med 1 månads mellanrum och därefter årlig påfyllnad för fullgott skydd.