Väntorp

banner1

GDPR

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i 5 år. Därefter lagrar vi upppgifterna som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt behov av dokumentation mm väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall. Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar och receptförskrivning).Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer MEN detta kan du tacka nej till. De personuppgifter vi behöver är: Namn, fullständig adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-postadress.

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler. Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen. Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag, samt andra kliniker vid remittering.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Väntorps Smådjursmottagning på e-postadress: info@vantorp.se. Som kund har du alltid rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att något inte sköts korrekt.

Radering sker 1 gång/år